0937447740 |   Thứ 2 - Chủ nhật : 08:30 - 18:00
  • Bảo dưỡng xe đạp

Bảo dưỡng xe đạp

BIKE CHECK LIST – KIỂM TRA XE ĐẠP
 
v  LAU RỬA SẠCH, CẨN THẬN TẤT CẢ CÁC XE
 
v  ĐỀ: CẢ ĐỀ TRƯỚC VÀ SAU PHẢI HOẠT ĐỘNG EM ÁI
 
v  XÍCH: KIỂM TRA ĐỘ MÒN, LAU SẠCH VÀ BÔI DẦU (LUÔN LAU KHÔ SAU KHI TRA DẦU)
 
v  PHANH (MÁ PHANH): KIỂM TRA ĐỘ AN TOÀN VÀ MÒN (THAY NGAY NẾU CẦN)
 
v  VỎ DÂY PHANH VÀ RUỘT PHANH: KIỂM TRA ĐỘ NHẠY, ĐỘ MÒN (THAY NGAY NẾU CẦN)
 
v  BÁNH XE: QUAY THỬ, CHẠY THỬ ĐỂ KIỂM TRA BÁNH XE QUAY ĐỀU
 
v  GHI ĐÔNG – BÀN ĐẠP : KIỂM TRA ĐỘ THĂNG BẰNG , ĐỘ NHẠY VÀ ĐẢM BẢO CÁC ỐC ĐƯỢC VẶN CHẶT
 
v  RỌ NƯỚC: ĐẢM BẢO VẶN CHẶT CÁC ỐC VÀ CÒN SỬ DỤNG TỐT


v  PHUỘC NHÚN Ở CHẾ ĐỘ TỐT NHẤT
 
v  KHÓA BÁNH XE (CÂY TI): ĐẢM BẢO ĐƯỢC ĐÓNG CHẶT VÀ AN TOÀN
 
v  LỐP: KIỂM TRA ĐỘ MÒN VÀ THAY NGAY NẾU CẦN
 
SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG PHỤ THUỘC VÀO CHẤT LƯỢNG CỦA XE!
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐẠP VIỆT NAM
EXPERT IN BICYCLES