0937447740 |   Thứ 2 - Chủ nhật : 08:30 - 18:00
1 2 3

Services

Bicycles for rent

bicycle rental, road bicycle rental, rental bike,

Bicycles for sale

High-quality bicycles, bicycle selling only genuine, committed cost listed

Components

Bike repair, warranty, maintenance, oil change.....

Welcome XE ĐAP VIET NAM JSC

Sườn Jett Tinman thép Reynolds 520, phuộc carbon (thương hiệu Canada). Khung bảo hành vĩnh viễn, phuộc bảo hành 10 năm.  http://xedapvietnam.com.vn/san-pham/suon-xe-dap-364
Giá sale off: 6,000,000 chưa bao ship. Có size 48,50,52. Số lượng gần hết.
Call: 0937447740, Vũ