0937447740 |   Thứ 2 - Chủ nhật : 08:30 - 18:00
  • Liên hệ

Ho Chi Minh city 
Offices & Bike shop
  • Add: 126 Dinh Bo Linh St., War 15., Binh Thanh Dist.
  • Tel (+84-8) 62947650; (+84)937447740
  • Open: Mon - Sun: 8:30-18:00