Hình thức thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán như sau:

Cách 1:

Thanh toán trực tiếp tại Xedapvietnam

Cách 2: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản