Evil Boomstick Carbon Handlebar

Evil Boomstick Carbon Handlebar

Evil Boomstick Carbon Handlebar

3,500,000₫

810mm length
35mm diameter
35mm rise
8 degree back sweep
5 degree up sweep
Evil Bikes
Evil Bikes

 

Không có mô tả ảnh.

Sản phẩm liên quan